Компанія

Компанія «Лемтранс» – провідний приватний оператор залізничного рухомого складу України. Основні напрями діяльності компанії – організація перевезень власним рухомим складом, надання транспортно-експедиторських послуг, інформаційний супровід руху вантажів, а також ремонт рухомого складу.

«Лемтранс» сьогодні – це понад 15 тисяч піввагонів, які щорічно перевозять понад 52 млн тонн вантажів різної номенклатури.

Ми постійно інвестуємо у свій розвиток, створюючи в такий спосіб умови для підтримання стабільності наших клієнтів. Інвестиції за весь період діяльності компанії становлять понад 500 млн. долл США.

НАША МІСІЯ
Забезпечувати надійність і стабільність економічних зв'язків, задаючи високі стандарти якості залізничних перевезень.

Компанія «Лемтранс» – один із найбільших платників податків країни. У 2021 році ми перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 838 млн грн.

100% статутного капіталу компанії «Лемтранс» належить SCM.

Компанія є першим національним експедитором, діяльність якого підтверджена сертифікатом Міністерства транспорту України. «Лемтранс» є членом Міжнародної федерації експедиторських асоціацій (FIATA), чинним членом Асоціації міжнародних експедиторів України, ліцензованим оператором із перевезення вантажів у власному (орендованому) рухомому складі. Також «Лемтранс» – член ACC і EBA.
 

Детальніше...Згорнути ...

Звіти та результати

Детальні фінансові та виробничі результати, а також щомісячні звіти

Переглянути всі звіти...

Наші цінності

«Діяльність компанії "Лемтранс" впливає не тільки на розвиток бізнесу наших клієнтів і партнерів, але й на розвиток економіки України загалом. Тому головна мета "Лемтранс" – розвиток ринку залізничних перевезень і зміцнення провідних позицій компанії.

З 1999 року "Лемтранс" безперервно розвивається, вдосконалюючи технологічні процеси й розширюючи співпрацю з партнерами. Ми щодня виконуємо безліч бізнес-операцій і оперативно реагуємо на запити ринку. "Лемтранс" постійно забезпечує надійність і стабільність економічних зв'язків, відповідаючи високому стандарту якості залізничних перевезень.

У своєму прагненні бути найкращим оператором ринку ми неухильно дотримуємося цінностей і місії компанії, які є невіддільною частиною історії нашого розвитку та нашою базовою конкурентною перевагою», – генеральний директор «Лемтранс» Володимир Мезенцев

Попри непросту ситуацію в Україні й нестабільні макроекономічні умови, з дня заснування компанії наші цінності залишаються незмінними:
 

Репутаційна відповідальність
Репутаційна відповідальність

«Лемтранс» неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань і діє, зважаючи на цінності компанії.

Сталий розвиток
Сталий розвиток

Довгостроковий сталий розвиток «Лемтранс» проявляється у високих стандартах соціальної відповідальності, турботі про працівників і дбайливому ставленні до довкілля.

Інноваційність
Інноваційність

Ми займаємо провідні позиції в розробленні інноваційних рішень у сфері організації ланцюжка постачання, щоби забезпечити своїм клієнтам лідерство та розвиток.

Чесність і прозорість
Чесність і прозорість

Ці цінності є запорукою налагодження продуктивної співпраці та подальшого розвитку нашої компанії. Ми робимо те, що говоримо, і говоримо те, що робимо.

Лідерство
Лідерство

«Лемтранс» прагне до зміцнення провідних позицій на українському ринку залізничних перевезень. Ми допомагаємо нашим клієнтам досягати високих результатів.

Якість
Якість

Надійність послуг «Лемтранс» ґрунтується на професіоналізмі та сучасних стандартах керування.

Стратегія

Ключовий фокус стратегічного розвитку компанії «Лемтранс» – прозорість, відповідальність і надійність.

В умовах попиту на якісні послуги, який постійно росте, ми будуємо бізнес, що ґрунтується на довірі та максимальному задоволенні потреб наших клієнтів.

Стратегічні цілі компанії «Лемтранс» – це:
– зміцнення провідних позицій компанії на ринку;
– збільшення частки ринку й обсягів перевезення вантажів;
– підвищення ефективності використання вагонного парку;
– оновлення й модернізація парку рухомого складу;
– поліпшення сервісу та якості послуг, що надаються.
 

Детальніше...Згорнути ...

Корпоративне керування

Система корпоративного керування «Лемтранс» побудована з урахуванням найкращої світової практики та повністю відповідає вимогам українського законодавства. Ефективне корпоративне керування є одним із вирішальних чинників підвищення конкурентоздатності компанії «Лемтранс». Послідовність, відкритість і прозорість процесів керування – головні принципи корпоративного керування, які забезпечують сталий розвиток компанії.
Органами керування компанії є:
– Загальні збори учасників
-    Наглядова рада
– Генеральний директор
 

Детальніше...Згорнути ...

Партнери та клієнти

Ми розробляємо для кожного клієнта індивідуальні транспортно-логістичні рішення. Тому вже багато років найбільші транспортні підприємства України вибирають «Лемтранс».
Клієнтами компанії є найбільші промислові підприємства України:

DTEK
UMG
Інтерпайп
METINVEST
Стальзавод
TIS
ЮЖНИЙ

Розроблення інноваційних рішень у сфері організації ланцюжка постачання забезпечує стабільний розвиток бізнесу клієнтів «Лемтранс».
Щоб забезпечити ефективну взаємодію відправників і одержувачів вантажів із перевізниками, ми організували «Управління експлуатації рухомого складу» з власним диспетчерським центром. Управління об'єднує фахівців з організації перевезень, експлуатації локомотивів і вагонів.
«Лемтранс» багато років активно співпрацює з Державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця», Донецькою, Придніпровською, Львівською, Південно-Західною, Південною, Одеською залізницями.

«Лемтранс» – відповідальний роботодавець,
надійний партнер і чесний учасник ринку

«ЛЕМТРАНС» В АСОЦІАЦІЯХ

ACC
AMEU
EBA

Кодекс етики

«Лемтранс» – публічна компанія, яка дотримується високих стандартів ділової етики. Ми відповідально ставимося до свого лідерства на ринку серед приватних операторів і того впливу, який чинимо на галузь загалом.
Компанія відкрито веде бізнес і неухильно виконує взяті на себе зобов'язання.
Події, що відбуваються зараз у діловому світі, серйозні та складні як ніколи раніше, що підвищує важливість ведення бізнесу в межах етичних і законодавчих норм, а також відповідності принципам соціальної відповідальності.

«Кодекс етики – це звід ключових норм і принципів для всіх наших працівників. Його прийняття є важливим кроком для подальшого розвитку компанії "Лемтранс". Будь-який бізнес ставить чіткі цілі. Однак важливо не тільки досягати цих цілей, а й усвідомлювати, як ми це робимо.
Кодекс є інструментом, який кожен із нас має використовувати у своїй повсякденній роботі для ухвалення правильних рішень», – генеральний директор «Лемтранс» Володимир Мезенцев.

Важливим аспектом прозорості та відповідальності «Лемтранс» є наявність ефективного механізму недопущення порушень законодавства, недотримання норм і стандартів Кодексу етики.
У разі виникнення ситуацій, які можуть бути розцінені як порушення положень цього Кодексу, компанія відповідно до встановлених норм і процедур проводить внутрішнє розслідування. Кожен працівник зобов'язаний максимально сприяти в проведенні таких розслідувань.
Крім того, «Лемтранс» як частина SCM цілковито поділяє її корпоративні цінності та принципи етики ділової поведінки. SCM  створила Лінію довіри як прямий канал зворотного зв'язку, що дає змогу будь-якому працівнику повідомити про неналежну поведінку або ситуації недотримання етичних принципів.
«Лемтранс» не допускає переслідування стосовно особи, яка повідомляє про порушення положень Кодексу етики. Кожен працівник, який, на його думку, зазнав переслідувань, має повідомити про це свого безпосереднього керівника та Лінію довіри, а також звернутися до юридичного управління компанії.

Детальніше
Детальніше...Згорнути ...

Антикорупційна політика

Компанія «Лемтранс» строго дотримується Кодексу етики й Антикорупційної політики – ключових документів, що визначають норми етичної та відповідальної поведінки працівників. Ми впевнені, що прозорість підвищує ефективність бізнесу, у результаті приносячи вигоду всім – партнерам, працівникам і широкій громадськості.
Корупція й подвійні стандарти є неприйнятними для нас.

Відповідні політики доступні для ознайомлення на корпоративному сайті-порталі компанії, а працівники зобов'язані їх дотримуватися, маючи особисту відповідальність за дотримання відповідних правил поведінки.

Відкрити pdf файл